spacer.png, 0 kB
Stomorska
---
Stomorska °C | Split °C | Lošinj °C | Osijek °C | Pula °C | Rijeka °C | Dubrovnik °C | Zadar °C | Zagreb °C

UPHA ČLAN


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Početna arrow Opći uvjeti
Opći uvjeti Ispis E-mail

suradnje s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Putnička agencija m-traveltouristservice, ID Code: HR–AB–21–17010006136, Turističko uslužni  obrt „M“, sa sjedištem u Veli Dolac 15, 21432 Stomorska, otok Šolta, Hrvatska, MBO 91934753, poslovnicom na Narodni trg 13-Pjaca, 21 000 Split,
Kontakt - telefon 021/34 82 59, Fax. 021/27 19 23, SOS Telefon: 098/165 75 04,
WEB:  www.m-travelonline.com, www.m-tts.com, www.solta-mtts.hr e-Mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript , Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (u daljnjem tekstu AGENCIJA) - ujedno je i sustav za pružanje turističkih  usluga i smještajnih kapaciteta (u daljnjem tekstu smještajna jedinica) putem Interneta i drugih medija.

Iznajmljivač smještajnih jedinica (u daljnjem tekstu iznajmljivač) je pojedinac ili poduzeće koje prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti smije i može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.

Ovim Općim uvjetima, iznajmljivač i agencija dogovaraju međusobne odnose i način suradnje pod kojima iznajmljivač ustupa pravo prodaje svojih smještajnih jedinica. Opći uvjeti sastavni su dio Pristupnice i Ugovora o suradnji s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta. Sklapanjem Ugovora o suradnji s iznajmljivačima smještajnih kapaciteta, iznajmljivač potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve odredbe iz ovog dokumenta postaju pravna obveza za iznajmljivača i za agenciju.

MEĐUSOBNA I POJEDINAČNA PRAVA I OBVEZE

Članak 3.

Iznajmljivač potpisivanjem Ugovora o suradnji postaje član sustava m-traveltouristservice. Članstvo se ne naplaćuje.

Članak 4.

Pristupanjem u sustav m-traveltouristservice  iznajmljivač potvrđuje da posjeduje sva zakonom propisana odobrenja i dozvole za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalim predmetnim zakonima i propisima. Iznajmljivač je dužan u roku 30 dana dostaviti agenciji fotokopiju zakonom propisanih odobrenja i dozvola za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ili će u protivnom biti isključen iz sustava
m-traveltouristservice. Ukoliko se u tom periodu pojave potencijalne rezervacije agencija ih u dobroj vjeri ima pravo realizirati.

Članak 5.

Iznajmljivač se obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče podataka navedenih u pristupnici i obrascima za smještajne jedinice odmah obavijestiti agenciju.

Članak 6.

Agencija se obvezuje da će podatke o smještajnim kapacitetima uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i drugih medija te za poslove zastupanja iznajmljivača pri prodaji usluga smještaja. Za te ih namjene može koristiti bez ograničenja.

Članak 7.

Iznajmljivač odgovara za istinitost tekstualnih i brojčanih informacija, te za vjerodostojnost fotografija.

Članak 8.

Agencija se obvezuje da će prezentiranje podataka o smještajnim jedinicama na stranicama www.m-travelonline.com, www.m-tts.com i www.solta-mtts.hr biti provedeno u skladu s poslovnim pravilima našeg sustava.

Članak 9.

Iznajmljivač JE dužan od korisnika usluge (u daljnjem tekstu gost) tražiti uputnicu (VOUCHER)  te na temelju informacija iz nje primiti goste i pružiti im one usluge koje su na njemu naznačene. Iznajmljivač NIJE dužan primiti više gostiju nego što je naznačeno ili pak produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu ima pravo prihvatiti više osoba ili produžiti uslugu smještaja. O tome je obvezan obavijestiti agenciju. Također, iznajmljivač NIJE dužan primiti gosta u slučaju dokazivih ili očitih izuzetnih okolnosti (nagla bolest, smrtni slučaj, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.) o čemu je također obvezan odmah obavijestiti agenciju.

NAČIN RADA

Članak 10.

Osnovni način rada je međusobno javljanje zauzetosti smještajnih jedinica (on-line) i postavljanjem upita o raspoloživosti smještajnih jedinica (rad na upit). To znači da se iznajmljivač obvezuje da će agenciji javljati svaku rezervaciju koja nije ostvarena njenim posredovanjem. Javljanje se vrši odmah po potvrđenoj rezervaciji ili upitu (vremenski period unutar kojeg traje upit za određenu rezervaciju) od treće osobe i to na telefon ili alternativno e-mailom ili telefaksom. Agencija tako, u slučaju on-line načina rada stječe pravo prodaje smještajnih kapaciteta od iznajmljivača bez telefonske provjere, a rezerviranje smještajnih kapaciteta od strane agencije u slučaju rada na upit vrši se na temelju telefonskog poziva.

Članak 11.

Smještajne jedinice smatraju se slobodnima ukoliko iznajmljivač nije javio da su zauzete kod on-line načina rada. Zauzetost znači potvrđenu rezervaciju ili upit. Kod problema uzrokovanim nepoštivanjem članka 10., rezervacija agencija ima prednost.

Članak 12.

Kod telefonskog potvrđivanja rezervacije, agencija iznajmljivaču dostavlja sljedeće informacije: termin rezervacije, vrstu usluge, ime gosta, broj osoba po dobnim skupinama, način plaćanja te ostale informacije na zahtjev iznajmljivača.

Članak 13.

Osnovna komunikacija prilikom postavljanja upita za smještajnu jedinicu i potvrđivanja rezervacije obavlja se telefonom, telefaksom ili e-mailom. Ukoliko je upit poslan e-mailom ili telefaksom iznajmljivač se obvezuje odgovoriti u roku od 24 sata.

Članak 14.

Raspoloživost smještajnih jedinica AGENCIJA provjerava upitom, a konkretne termine u smještajnim jedinicama zakupljuje/rezervira potvrđivanjem rezervacije. Pri postavljanju upita iznajmljivaču se javlja šifra smještajne jedinice, opcija upita, termin rezervacije, a na zahtjev iznajmljivača moguće je dobiti i dodatne informacije. Ukoliko se pri postavljanju upita nije dogovorilo drugačije (npr. "last minute" prodaja smještaja), a ovisno o sezoni, upit traje 24 sata.

Članak 15.

Za vrijeme trajanja upita, navedenu smještajnu jedinicu u terminu iz upita, iznajmljivač       NE SMIJE ponuditi drugom potencijalnom gostu ili agenciji, odnosno u slučaju potvrđivanja rezervacije od agencije, smještajna jedinica mora biti slobodna. Po isteku trajanja upita, obveza iznajmljivača iz prethodnog stavka prestaje važiti. Agencija o prestanku trajanja upita telefonski ne obavještava iznajmljivača.

PLAĆANJE I CIJENE

Članak 16.

Naknada agencije za usluge iz članka 1. ovih Općih uvjeta određena je razlikom u cijeni, koja je objavljena na www.m-travelonline.com www.m-tts.com i www.solta-mtts.hr  iznosom iz rubrike "cijene", dokumenta "Opis smještajne jedinice i cjenik" (u daljnjem tekstu cjenik) koji je potpisan od strane iznajmljivača. Cijena po kojoj će agencija nuditi smještajne jedinice stvar je poslovanja agencije.

Članak 17.

Agencija utvrđuje cijenu u odnosu prema cijenama iz cjenika koji određuje iznajmljivač i koji je sastavni dio Pristupnice. Ukoliko su cijene izražene u eurima preračun u kune vrši se prema srednjem tečaju HNB na dan obračuna.

Članak 18.

Pri rezerviranju smještaja, osim odabira odredišta, termina i usluga, gost plaća agenciji naknadu za usluge posredovanja određenu razlikom u cijeni navedenoj u članku 16. Ostatak iznosa koji je definiran u skladu sa cijenama u pristupnici, uvećan za boravišnu pristojbu, gost će uplatiti prvi dan korištenja smještaja izravno iznajmljivaču u gotovini, što je iznajmljivač dužan prikazati kao svoj prihod. U slučaju da gost ne uplati navedeni iznos iznajmljivaču, iznajmljivač ga nije dužan primiti u smještaj.

Članak 19.

Iznajmljivač se obvezuje obaviti sve potrebite radnje vezane uz prijavu-odjavu agencijskih gostiju smještenih u njegovim kapacitetima, kod nadležnih službi, te plaćanja pripadajućih poreza, prireza, doprinosa, turističke članarine i boravišne pristojbe, te se obvezuje voditi ostale potrebne statističke evidencije.

Članak 20.

Prijavu gostiju, te plaćanje turističke članarine i boravišne pristojbe, te vođenje ostale potrebne statističke evidencije, kao i uplatu poreza i prireza za iznos kojeg će zaprimiti direktnom uplatom od strane gosta iznajmljivač preuzima na sebe.

Članak 21.

U slučaju da iznajmljivač želi promijeniti cijene navedene u cjeniku, obavezan je o tome obavijestiti agenciju pismeno poštom ili e-mailom. Nove cijene postaju važeće danom objave na stranici www.m-travelonline.com i www.m-tts.com, www.solta-mtts.hr a najkasnije 15 dana nakon dostavljanja cijena. Iznajmljivač nema pravo mijenjati cijene za odobrene upite i potvrđene rezervacije.

Članak 22.

Nove cijene za iduću godinu MORAJU se javiti u agenciju najkasnije do 30.09. tekuće godine. U suprotnom, postojeće cijene i dalje su važeće.

ŠTETE, REKLAMACIJE I OTKAZI REZERVACIJA

Članak 23.

Za bilo kakvo oštećenje na uređajima ili opremi koja je dana na korištenje gostu i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme odgovara gost, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u prisustvu gosta. Gost je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta, a ukoliko odbije podmiriti svoje obveze, iznajmljivač je dužan odmah telefonski obavijestiti agenciju te u slučaju potrebe i policiju. Iznajmljivač je dužan obavijestiti agenciju ako je gost nezadovoljan pruženom uslugom, kako bi se eventualne nesuglasice mogle riješiti na licu mjesta

Članak 24.

Za posljedice u slučaju ozljede gosta izazvane nepripremljenošću smještajne jedinice ili korištenjem neispravne opreme ili uređaja u smještaju odgovara iznajmljivač.

Članak 25.

Dolaskom gosta u smještaj počinje korištenje rezerviranog smještaja, te moguće reklamacije na smještaj. Iznajmljivač je dužan gosta smjestiti u rezervirani smještaj. U suprotnom dužan je o tome odmah obavijestiti agenciju. Iznajmljivač je dužan gostu iznajmiti čiste i uredne prostorije smještajne jedinice te mu pružiti sve usluge koje je naveo u obrascima. Neuredna i nepripremljena smještajna jedinica ili nepodudarnost informacija iz obrazaca te konkretnog stanja smještajne jedinice i objekta daje gostu pravo na reklamaciju.

Članak 26.

Agencija se posebno obvezuje da u rezerviranom terminu gost dođe na odredište. Ukoliko gost ne bi došao na odredište, te rezervaciju ne bi opravdano otkazao, agencija se obvezuje u istom terminu, pronaći druge goste pod istim uvjetima koji su vrijedili za prethodno dogovorenu rezervaciju. U slučaju neuspjeha, agencija se obvezuje, u roku 7 dana, a koji teče od zadnjeg dana isteka prethodno dogovorene rezervacije, na žiro račun iznajmljivača isplatiti od 20% do 80% ukupne neto vrijednosti nerealizirane rezervacije. Ukoliko iznajmljivač ne bi prihvatio agencijske zamjenske goste gubi pravo na bilo kakav oblik naknade štete za nerealiziranu rezervaciju. Opravdani otkaz rezervacije predstavljaju svi oni slučajevi (bilo sa strane iznajmljivača, agencije ili gosta) koji su uzrokovani smrtnim slučajem, nezgodom ili bolesti koja iziskuje bolničko liječenje, odnosno zbog okolnosti koje su uzrokovane “višom silom” (rat, elementarne nepogode,... )

Članak 27.

Ukoliko do storniranja rezervacije dođe uslijed više sile ili izuzetnih okolnosti (rat, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, bolesti, prometne nezgode i dr.) iznajmljivač nema pravo na naknadu za nerealiziranu rezervaciju.

Članak 28.

Ukoliko je u izuzetnim okolnostima storno izvršen od strane iznajmljivača, a razlozi su drugačiji od onih navedenih u članku 9., (neopravdani storno), eventualne troškove u svezi ovog storna snosi iznajmljivač.

Članak 29.

Ukoliko gost prihvati predloženo rješenje od strane iznajmljivača, iznajmljivač je dužan odmah o tome obavijestiti agenciju. Eventualna razlika troškova ili naknadna potraživanja od strane gosta obračunavaju se na teret iznajmljivača. Ukoliko gost ne prihvati ni jedno od ponuđenih rješenja alternativnog smještaja, iznajmljivač je dužan snositi razliku troškova nove rezervacije, ostale manipulativne troškove agencije u iznosu od 25,00 EUR te eventualne troškove obeštećenja gosta.

OSTALE ODREDBE

Članak 30.

Članstvo u sustavu m-traveltouristservice  je neograničeno. Za trajanja razdoblja tijekom kojeg postoje potvrđene rezervacije smještaja, članstvo nije moguće prekinuti.

Članak 31.

Agencija ne odgovara za posljedice koje mogu nastupiti zbog nepopunjenosti smještajnih jedinica za vrijeme članstva u sustavu m-traveltouristservice, kao ni za eventualnu štetu nastalu korištenjem smještajnih jedinica.

Članak 32.

Za eventualne nejasnoće ili ono što nije navedeno u ovim Općim uvjetima primjenjuje se Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Posebne uzance u ugostiteljstvu, te ostali predmetni zakoni. Promjene ili nadopune bilo kojeg članka ovih Općih uvjeta moguće je regulirati jedino zasebnim ugovorom između agencije i iznajmljivača.

Članak 33.

Eventualne sporove iznajmljivač i agencija rješavat će međusobnim dogovorom, a po potrebi i u kontaktu s gostom. Ukoliko to ne uspiju nadležan je Trgovački sud u Splitu.

Članak 34.

Pristupanjem u sustav m-traveltouristservice iznajmljivač prihvaća ove Opće uvjete.

Zadnja Promjena ( Nedjelja, 27 Travanj 2008 )
 
spacer.png, 0 kB
  • Dobro došli
  • Welcome
  • Willkommen
  • Benvenuti